Boeken

Login

Napoleon Bonparte in Egypte

Het verhaal over de veldtocht van Napoleon in Egypte in 1798. Zijn grootse opvattingen over de heerschappij van het land van de Farao’s botste met de wrede omstandigheden. Zijn aartsvijand Engeland had een grote invloed op het verloop van die expeditie die Napoleon geen roem maar een grote deceptie opleverde.

Paul Dentz (1942), schrijver en bewonderaar van Napoleon, heeft zich verdiept in de geschieden van de Egyptische veldtocht van deze beroemde Corsicaan. Een veldtocht, in 1798 begonnen, die voor de Fransen niet bepaald glorieus is verlopen, maar die politiek en cultureel gezien zoveel teweeg heeft gebracht dat we niet simpel kunnen spreken van een fiasco voor Bonaparte.

Zowel voor Malta, met zijn theocratische bestuursvorm, als voor Egypte met zijn feodale heersers heeft Napoleon de stoot gegeven voor ingrijpende politieke veranderingen. Op cultureel gebied heeft de door wetenschappers begeleide expeditie, de kunst van de farao’s, uitmondend in de Egyptomanie, als een wervelstorm over Europa gejaagd.

Hebben?

Klik dan hier