Boeken

Login

Wees

Gedeeltelijk autobiografische roman over de jeugdjaren, de studie van een Goudse student die met gemengde gevoelens terug kijkt op zijn jeugd en die geconfronteerd wordt met een geheim dat zijn leven ingrijpend heeft beïnvloed.

De roman Wees gaat over de tragiek van een jonge student, het raadsel van de dood van zijn moeder en de dramatische confrontatie op latere leeftijd met zijn verleden.

De naoorlogse tijd, de naweeën van de Tweede Wereldoorlog, de burgerlijkheid van de jaren vijftig, de wederopbouw en het nieuwe materialisme passeren in het boek de revue. Het verslag van de Werdegang van de hoofdpersoon geeft daarbij een onthullende inkijk in het studentenmilieu van de jaren zestig. De studie van de student aan een tandheelkundige kliniek speelt een belangrijke rol in het verhaal, maar ook de groentijd, de aarzelende stappen op het pad van de liefde, de verhouding met zijn pleegouders en de vriendschappen.

In de beslotenheid van enge studentenkamers vindt de innerlijke strijd van de ik-figuur plaats om de eenzaamheid van zijn jeugd achter zich te laten en daarbij is er de rigide voorbereiding op een plaats in de maatschappij. De verlatenheid door de vroege dood van beide ouders, de opvang in een pleeggezin, de wisselvallige middelbare schooltijd bemoeilijken die voorbereiding.

Hebben?

Klik dan hier


  • Wees
  • Genre: semi autobiografische roman
  • ISBN: 9789059115804
  • Soort boek: Hardcover
  • Aantal pagina's: 182
  • Uitgever: Aspekt
  • Verschijningsdatum: December 2007