Boeken

Napoleon in Egypte

Paul Dentz (1942), schrijver en bewonderaar van Napoleon, heeft zich verdiept in de geschieden van de Egyptische veldtocht van deze beroemde Corsicaan. Een veldtocht, in 1798 begonnen, die niet bepaald glorieus voor de Fransen is verlopen, maar die politiek en cultureel gezien zoveel teweeg heeft gebracht dat we niet simpel kunnen spreken van een fiasco voor Bonaparte.

Zowel voor Malta, met zijn theocratische bestuurvorm, als voor Egypte met zijn feodale heersers is de stoot gegeven voor ingrijpende politieke veranderingen. Op cultureel gebied heeft de door wetenschappers begeleide expeditie de kunst van de farao’s, uitmondend in de Egyptomanie, als een wervelstorm over Europa gejaagd.

Napoleon zal generatie na generatie blijven fascineren. Bewonderaars en tegenstanders kunnen niet om de complexe Bonaparte heen. De geschiedenis blijft schatplichtig aan deze geweldenaar die in 1811 Nederland bezocht.

Een soort liefde

In deze roman wordt de gecompliceerde liefde van hoofdpersoon Erik voor zijn vrouw Leonie gevolgd. Leonie aanbidt haar eigen vrouwelijke intuïtie en verafgoodt Eros en Bacchus. Eriks idealisme over de liefde stuit op menselijke tekortkomingen en de banaliteit van alledag. Het resultaat laat zich bijna raden. Bijna, want de ontknoping is dubbelzinnig. Is Eriks wanhoopsdaad echt de juiste weg? Dentz spiegelt een indringende wereld voor waarin de waarheid is versluierd en de illusie een hoofdrol speelt.

De roman Een soort liefde is alweer het vierde boek van Paul Dentz bij uitgeverij Aspekt. Na Wees en Uit naam van Apollonia is Een soort liefde een afronding van de trilogie over het leven van een tandarts. Of het hier om een en dezelfde hoofdpersoon gaat laat de schrijver in het midden, het amalgaam van fictie en werkelijkheid is een alchemistisch brouwsel dat niet vraagt om een objectieve analyse.

Napoleon in Egypte

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Egyptische veldtocht van de toekomstige Franse keizer, die in 1798 aanving. Een veldtocht die niet bepaald glorieus voor de Fransen is verlopen maar die politiek en cultureel zoveel teweeg heeft gebracht dat we niet simpel kunnen spreken van een fiasco voor Bonaparte. Zowel voor Malta, met zijn theocratische bestuursvorm als voor Egypte met zijn feodale heersers is de stoot gegeven voor ingrijpende politieke veranderingen, en op cultureel gebied heeft de expeditie die door wetenschappers werd begeleid de kunst van de farao's, in de vorm van Egyptomanie als een wervelstorm over Europa gejaagd. Napoleon zal generatie na generatie blijven fascineren, bewonderaars en tegenstanders kunnen niet om de complexe Bonaparte heen. De geschiedenis blijft schatplichtig aan de Corsicaanse geweldenaar die precies 200 jaar geleden Nederland bezocht.

Niet in de boekhandel verkrijgbaar.

Bizar

Het lot en niet anders lijkt verantwoordelijk te zijn voor de ongewone, zelfs bizarre gebeurtenissen waarmee de hoofdpersonen in deze verhalenbundel worden geconfronteerd. De vrije wil is een farce. Het zijn Edgar Allan Poe-achtige vertellingen die de lezer opzadelen met de vraag hoe aan een bizar lot te ontsnappen. De schrijver is een volgeling van de Griekse filosoof Democrites en wijst toeval van de hand, ook Jungs begrip Synchroniteit is hier niet van toepassing, er is maar een conclusie: het lot is onontkoombaar. We zullen de marteling ervan tot de laatste snik moeten ondergaan.

Uit naam van Apollonia

Arthur en zijn worgengel’ had deze roman ook kunnen heten. De hoofdpersoon vertrekt met zijn vrouw naar Jeruzalem om als tandarts in een kliniek vrijwilligerswerk te gaan doen. De omstandigheden in Israel lijken tamelijk overzichtelijk, maar van de gebeurtenissen is slechts een schaduwbeeld te herkennen. De angst voor het terrorisme van echtgenote Milena, de spanningen in het huwelijk en de machtsverhoudingen in de joodse kliniek spelen op de achtergrond. Arthurs fascinatie voor de Holocaust, zijn tanend vertrouwen, zijn gespeelde ironie en zijn zwaarmoedigheid, vormen de echte bouwstenen van deze roman.

Wees

Wees gaat over de tragiek van een student. Het raadsel van de dood van zijn moeder en de dramatische confrontatie op latere leeftijd met zijn verleden. De naoorlogse tijd, de burgerlijkheid van de jaren vijftig, de wederopbouw en het nieuwe materialisme passeren de revue in het boek. Het verslag van de werdegang van de hoofdpersoon geeft een onthullende kijk op het studentenmilieu van die periode. In de beslotenheid van enge studentenkamers vindt de innerlijke strijd van de ik-figuur plaats om de eenzaamheid van zijn jeugd achter zich te laten. Het gevoel van verlatenheid door de vroege dood van beide ouders, de opvang in het pleeggezin en de wisselvallige middelbare schooltijd, de aarzelende stappen op het pad van de liefde, bemoeilijken de voorbereiding op de volwassenheid.

Destijds

Verhalenbundel met autobiografische trekjes uit 2007. Achtereenvolgens lezen we over de verwikkelingen met de studie aan een universiteit, het vaderschap, een dramatisch ongeluk, de ontmoeting met een gedreven kunstenaar of een obsessieve professor, de pijnlijke bevalling van een overdracht en de verwikkelingen van een nieuwe liefde. De chronologie is duidelijk, maar de schrijver benadrukt; Paul Dentz zullen we nooit leren kennen, ook voor zijn alter ego is hij een raadsel. Op het moment dat hij klaarblijkelijk wordt doorgrond ontglipt hij toch weer aan een onderzoek. Zelf is hij degene die het meest onder deze hoedanigheid lijdt omdat het betekent dat hij steeds weer op zoek zal gaan naar zijn ware aard die ook hij nooit zal kennen.

Het lachende gebit

Bundel met lichtvoetige columns uit 2007 over het wel en wee van het tandartsbestaan. De uit driehonderd woorden bestaande stukjes verschenen in de loop van de jaren in het Nederlands Tandartsenblad. Onderwerpen als De Tandarts van Boudewijn Buch, het Gebit van Maxima, Tijd is mijn vriend, Sensorleed, Schietverdover en Lievelingstang vullen de bladzijden van het werkje. De schrijver concludeerde: ‘Er zijn geen felle discussies na het lezen ontstaan, maar ongetwijfeld zijn er lezers geweest die de neiging hadden om de lippen te tuiten of om met de oren te klapperen. Deze gedachte heeft mede het schrijven van de columns de moeite waard gemaakt.

De gespleten sfinx

Dichtbundel met 25 neo-symbolistische verzen. De gedichten koesteren zinnen als: ‘Anubis dwaalt en staart wijdogend naar het schimmenrijk, niet levend, stervend en noch lijk’, of: Wij zijn ontheemd en ook geborgen, in ons ligt aarde, water, vuur. Circadisch wordt de tijd verleden en eeuwig slaat ons laatste uur. De haat is baken in ons leven, de liefde momentaan, het kwaad belijden als religie geeft ons de zegen van de waan’. De laatste zin van de bundel luidt: ’Maar buiten taal en bede, werd tot op heden, haar anagram nog niet fataal’, en geeft aan welk onderwerp de verzen gemeen hebben, noodlot en bezwering.

De Cycloop

De verhalen uit de bundel De Cycloop in 1988 bij De Beuk uitgegeven, spelen zich af op de grens van geloof en bijgeloof. De waarheid wordt gekoesterd door de tot leven gekomen droom. Waarheid en zinsbegoocheling lopen door elkaar heen, de hoofdpersonen worden door een onbekend verlangen of een onbekende vrees geleid. Geluk en voorspoed zijn het andere gezicht van doem en lotsbestemming. Paul Dentz of ook Paul Rohlof zoekt zijn inspiratie in het ongerijmde, hoewel hij schatplichtigheid blijft aan het hier en het nu. De lezer zal in twee werelden kunnen geloven.