Nieuws

Paul Dentz

"Haal het goede in de mens naar boven, het kwade komt er sowieso uit"

"Elke verklaring over Paul Dentz zal weer gevolgd worden door een nieuwe verklaring die de vorige in het goede geval onderstreept, maar in het slechte geval teniet doet. Bergt het raadsel van zijn ziel de grootste rijkdom in zich?"

Napoleon in Egypte

Paul Dentz (1942), schrijver en bewonderaar van Napoleon, heeft zich verdiept in de geschieden van de Egyptische veldtocht van deze beroemde Corsicaan. Een veldtocht, in 1798 begonnen, die niet bepaald glorieus voor de Fransen is verlopen, maar die politiek en cultureel gezien zoveel teweeg heeft gebracht dat we niet simpel kunnen spreken van een fiasco voor Bonaparte.

Zowel voor Malta, met zijn theocratische bestuurvorm, als voor Egypte met zijn feodale heersers is de stoot gegeven voor ingrijpende politieke veranderingen. Op cultureel gebied heeft de door wetenschappers begeleide expeditie de kunst van de farao's, uitmondend in de Egyptomanie, als een wervelstorm over Europa gejaagd.

Napoleon zal generatie na generatie blijven fascineren. Bewonderaars en tegenstanders kunnen niet om de complexe Bonaparte heen. De geschiedenis blijft schatplichtig aan deze geweldenaar die in 1811 Nederland bezocht.

Een soort liefde

In deze roman wordt de gecompliceerde liefde van hoofdpersoon Erik voor zijn vrouw Leonie gevolgd. Leonie aanbidt haar eigen vrouwelijke intuïtie en verafgoodt Eros en Bacchus. Eriks idealisme over de liefde stuit op menselijke tekortkomingen en de banaliteit van alledag. Het resultaat laat zich bijna raden. Bijna, want de ontknoping is dubbelzinnig. Is Eriks wanhoopsdaad echt de juiste weg? Dentz spiegelt een indringende wereld voor waarin de waarheid is versluierd en de illusie een hoofdrol speelt.

De roman Een soort liefde is alweer het vierde boek van Paul Dentz bij uitgeverij Aspekt. Na Wees en Uit naam van Apollonia is Een soort liefde een afronding van de trilogie over het leven van een tandarts. Of het hier om een en dezelfde hoofdpersoon gaat laat de schrijver in het midden, het amalgaam van fictie en werkelijkheid is een alchemistisch brouwsel dat niet vraagt om een objectieve analyse.